Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
Vol 123, Nr 2+3 (2013): Hendrik de veroveraar. De wereld van Conscience / Conscience in de wereld (1812-2012) Inleiding Samenvatting   PDF
Piet Couttenier, Walter Verschueren
 
Vol 124, Nr 2 (2014) Inleiding Details   Inleiding
Marcel De Smedt
 
Vol 122, Nr 2 (2012): Inventaris van het archief van en over Prudens Van Duyse (1804-1859) bewaard in de KANTL te Gent - door Michel Nuyttens Inventaris van het archief van en over Prudens Van Duyse (1804-1859) bewaard in de KANTL te Gent Samenvatting   PDF
Michel Nuyttens
 
Vol 127, Nr 1 (2017) Klinkerfoneemsystemen in de Brabantse dialecten en hun interne motivering: gespannen vocalen en diftongen Samenvatting   PDF
Georges De Schutter
 
Vol 126, Nr 1-2 (2016) Lanaken en de vroegste geschiedenis van Franken en Merovingen Samenvatting   PDF
Jozef Van Loon
 
Vol 124, Nr 2 (2014) Lijdzaamheid als inspanning: de bezetting van ’14-’18 in dagboeken Samenvatting   De Schaepdrijver
Sophie de Schaepdrijver
 
Vol 123, Nr 2+3 (2013): Hendrik de veroveraar. De wereld van Conscience / Conscience in de wereld (1812-2012) Literatuur als vlag. Hendrik Conscience en de choreografie van de massa Samenvatting   PDF
Marnix Beyen
 
Vol 123, Nr 2+3 (2013): Hendrik de veroveraar. De wereld van Conscience / Conscience in de wereld (1812-2012) Meer melk dan vlees? Sporen van Hendrik Conscience in Engeland en Amerika Samenvatting   PDF
Koen Calis
 
Vol 125, Nr 3 (2015) Meervoudige negatie en Paardekooper z'n begrip "stapeling". Wat heeft de RND te bieden? Samenvatting   PDF
Georges De Schutter
 
Vol 125, Nr 1-2 (2015) Meervoudige uitdrukking (stapeling) van negatie, vooral in het Nederlands Samenvatting   PDF
P.C. Paardekooper
 
Vol 121, Nr 2 (2011): Huldenummer voor Georges De Schutter Nederlands esdoorn: onomasiologie, dialectgeografie, etymologie Samenvatting   PDF
Jozef Van Loon
 
Vol 125, Nr 1-2 (2015) Negatieve woorden en hun positieve tegenhangers, vooral in dan/als/of-groepen Samenvatting   PDF
P.C. Paardekooper
 
Vol 124, Nr 3 (2014) O Ware ik in Duitschland geboren! Pol de Mont tussen germanofilie en pangermanisme Samenvatting   STYNEN
Ludo Stynen
 
Vol 122, Nr 1 (2012) Old Flanders, Octave Delepierre en het vertalen Samenvatting   PDF
Theo Hermans
 
Vol 126, Nr 3 (2016) Onbeklemtoond -ie(s) in plaats van -ən(s) in enkele Zuid-Vlaamse dialecten (Een postuum eresaluut aan Willem Pée) Samenvatting   PDF
Johan Taeldeman
 
Vol 121, Nr 1 (2011) Oude verhalen voor jonge lezers. Over bewerkingen van literaire klassiekers Samenvatting   PDF
Sanne Parlevliet
 
Vol 121, Nr 1 (2011) Over de datering van de Middelnederlandse ridderepiek Samenvatting   PDF
Bram Caers, Mike Kestemont
 
Vol 123, Nr 2+3 (2013): Hendrik de veroveraar. De wereld van Conscience / Conscience in de wereld (1812-2012) Over de negentiende-eeuwse Belgische en Franse vertalingen van Consciences verhalend proza Samenvatting   PDF
Lieven D'hulst
 
Vol 122, Nr 1 (2012) Persoonsbeschrijvingen uit de 17de eeuw: hoe zagen de tragische hoofdpersonen eruit? Samenvatting   PDF
Jean Weisgerber
 
Vol 126, Nr 3 (2016) Reculer pour mieux sauter: de bronnenproblematiek en de literaire eigenheid van de Middelnederlandse Helias Samenvatting   PDF
Elisabeth de Bruijn
 
Vol 122, Nr 3 (2012) René Felix Lissens als literatuurhistoricus Samenvatting   PDF
Piet Couttenier
 
Vol 126, Nr 3 (2016) Streuvels en het raadsel van de familie Gezelle Samenvatting   PDF
Piet Couttenier
 
Vol 126, Nr 1-2 (2016) Ten geleide + Bibliografie van Jan Goossens Details   PDF
Ann Marynissen
 
Vol 122, Nr 3 (2012) Van Mierlo of Van Oostrom? Samenvatting   PDF
Jozef Janssens
 
Vol 127, Nr 1 (2017) Van wie is Gezelles 'enige Duitse gedicht'? Samenvatting   PDF
Piet Couttenier, Paul Claes
 
51 - 75 van 90 items << < 1 2 3 4 > >>