Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
Vol 126, Nr 3 (2016) Onbeklemtoond -ie(s) in plaats van -ən(s) in enkele Zuid-Vlaamse dialecten (Een postuum eresaluut aan Willem Pée) Samenvatting   PDF
Johan Taeldeman
 
Vol 121, Nr 1 (2011) Oude verhalen voor jonge lezers. Over bewerkingen van literaire klassiekers Samenvatting   PDF
Sanne Parlevliet
 
Vol 121, Nr 1 (2011) Over de datering van de Middelnederlandse ridderepiek Samenvatting   PDF
Bram Caers, Mike Kestemont
 
Vol 123, Nr 2+3 (2013): Hendrik de veroveraar. De wereld van Conscience / Conscience in de wereld (1812-2012) Over de negentiende-eeuwse Belgische en Franse vertalingen van Consciences verhalend proza Samenvatting   PDF
Lieven D'hulst
 
Vol 122, Nr 1 (2012) Persoonsbeschrijvingen uit de 17de eeuw: hoe zagen de tragische hoofdpersonen eruit? Samenvatting   PDF
Jean Weisgerber
 
Vol 126, Nr 3 (2016) Reculer pour mieux sauter: de bronnenproblematiek en de literaire eigenheid van de Middelnederlandse Helias Samenvatting   PDF
Elisabeth de Bruijn
 
Vol 122, Nr 3 (2012) René Felix Lissens als literatuurhistoricus Samenvatting   PDF
Piet Couttenier
 
Vol 126, Nr 3 (2016) Streuvels en het raadsel van de familie Gezelle Samenvatting   PDF
Piet Couttenier
 
Vol 126, Nr 1-2 (2016) Ten geleide + Bibliografie van Jan Goossens Details   PDF
Ann Marynissen
 
Vol 127, Nr 2-3 (2017): Lijsten en Letteren Tussen opwinding en structuur: lijsten in het pornografisch proza van Jef Geeraerts en C.C. Krijgelmans Samenvatting   PDF
Karen Van Hove
 
Vol 122, Nr 3 (2012) Van Mierlo of Van Oostrom? Samenvatting   PDF
Jozef Janssens
 
Vol 127, Nr 1 (2017) Van wie is Gezelles 'enige Duitse gedicht'? Samenvatting   PDF
Piet Couttenier, Paul Claes
 
Vol 125, Nr 1-2 (2015) Verantwoording Details   PDF
Georges De Schutter
 
Vol 121, Nr 3 (2011): Themanummer Commentaar! Verdenckt den Dichter niet die desen Rijm beleidt Op weg naar een intertekstuele commentaar bij historische teksten Samenvatting   PDF
Christophe Van der Vorst
 
Vol 126, Nr 1-2 (2016) Vlaamse heteroniemen voor hooi- en graanstapels Samenvatting   PDF
Magda Devos, Roxande Vandenberghe, Annelien Verhelst
 
Vol 126, Nr 1-2 (2016) Vorüberlegungen zu einem Lautatlas für das Westfälische Wörterbuch Samenvatting   PDF
Markus Denkler, Hermann Niebaum
 
Vol 123, Nr 1 (2013) Willem Wilmink op zoek naar de verloren tijd. Over bronnen en thematiek van Wilminks liedjes en gedichten Samenvatting   PDF
W.P. Gerritsen
 
Vol 121, Nr 2 (2011): Huldenummer voor Georges De Schutter Woord Vooraf - Bibliografie Georges De Schutter 2000-2011 Samenvatting   PDF
Willy Vandeweghe
 
Vol 124, Nr 1 (2014) Zinsritmiek en metrum als factoren bij de keuze tussen volgordes in de werkwoordelijke eindgroep. Een uitstapje naar de negentiende eeuw Samenvatting   PDF
Georges De Schutter
 
Vol 121, Nr 3 (2011): Themanummer Commentaar! [geen] commentaar* Samenvatting   PDF
Johan Oosterman
 
Vol 127, Nr 2-3 (2017): Lijsten en Letteren ʻThe value of lists is that they ask us to make them meaningfulʼ. Lijsten tussen (over)macht en schaterlach Samenvatting   PDF
Ira Wilhelm, Jaap Grave
 
Vol 124, Nr 2 (2014) ‘Die moorderij op groote schaal’. Stijn Streuvels’ dagboek In Oorlogstijd Samenvatting   PDF
Marcel De Smedt
 
Vol 125, Nr 3 (2015) ‘Het gevoel als blinde leidsman’. Retoriek en cognitieve processen in Marcellus Emants’ Een nagelaten bekentenis Samenvatting   PDF
Lars Bernaerts
 
Vol 124, Nr 2 (2014) ‘Het sieraad van de courant’ Karel van de Woestijne als ‘oorlogscorrespondent’ Samenvatting   PDF
Peter Theunynck
 
Vol 128, Nr 1 (2018) ‘Intrigeeren dat het een pleizier is’. Domien Sleeckx als katalysator in de relatie tussen Hendrik Conscience en P.F. van Kerckhoven Samenvatting   PDF
Johan Vanhecke
 
76 - 100 van 104 items << < 1 2 3 4 5 > >>