Over dit tijschrift

Focus en missie

Verslagen & Mededelingen is een wetenschappelijk tijdschrift voor de studie en de bevordering van de Nederlandse taal- en letterkunde. V&M werd gesticht in 1887.

De focus van V&M betreft de Nederlandse taal- en literatuurstudie in al zijn facetten. Het tijdschrift publiceert zowel originele artikelen die afgeronde onderzoeksresultaten presenteren, als theoretische en methodologische bijdragen aan de respectieve vakgebieden. 

V&M publiceert geregeld ook themanummers en nodigt daarvoor gastredacties uit.

V&M is een Open Access tijdschrift en verschijnt ook in druk.

Peer review procedure

V&M is een Open Access tijdschrift met peer review van het enkel blinde type. Elke bijdrage wordt aan tenminste twee beoordelaars voorgelegd. Het beoordelingsproces neemt doorgaans een maand in beslag.

Open Access beleid

Dit tijdschrift biedt onmiddellijke open access tot de inhoud op grond van het principe dat het vrij toegankelijk maken van onderzoek een grotere wereldwijde uitwisseling van kennis stimuleert.

De taal van V&M

De voertaal van V&M is het Nederlands. Anderstalige artikelen worden in uitzonderlijke gevallen niet uitgesloten. In elk geval wordt van alle artikelen een samenvatting in het Engels opgenomen, van anderstalige bijdragen een beknopte inhoud in het Nederlands.