Verdenckt den Dichter niet die desen Rijm beleidt Op weg naar een intertekstuele commentaar bij historische teksten

  • Christophe Van der Vorst UGent/CTB-KANTL

Samenvatting

In deze bijdrage buig ik mij over enkele benaderingen van commentaar bij historische teksten. Doorgaans worden commentaren gezien als een beschrijving van de context waarin de historische tekst ontstaan is. Die context wordt als gesloten opgevat en het is de taak van de commentator om de tekst in de context te verankeren. Vertrekkend van een casus, Constantijn Huygens’ Ooghentroost (1647), en Gadamers hermeneutische geschiedfilosofie neem ik afstand van deze visie op de relatie tussen tekst en context. Als alternatief formuleer ik een intertekstuele benadering van de historische tekst die de commentator in staat stelt de specifieke historiciteit van de tekst én zijn eigen perspectief verder te exploreren.

Abstract

In this contribution I look into some views on commentary on historical texts. Commentaries are commonly perceived as descriptions of the context of a historical text. This context is understood as closed. It is the task of the commentator to situate the text into the context. I focus on Constantijn Huygens’ Consolation of the eyes (1647) and set out from Gadamer’s hermeneutic philosophy of history to distance myself from this view on the relation between text and context. I propose a new intertextual approach to a historical text as an alternative which enables a commentator to further explore the specific historicity of a text and his own perspective on the past.

Gepubliceerd
2011-11-08