Het best gedocumenteerd. Van Gogh opnieuw uitgegeven

  • Wessel Krul R.U. Groningen

Samenvatting

De volledige, geïllustreerde en geannoteerde uitgave van Vincent Van Goghs correspondentie werd zowel op het internet als in een zesdelig boekwerk gepubliceerd. Aan de hand van enkele casussen wordt in deze bijdrage gepoogd om vast te stellen wat een moderne teksteditie van brieven kan zijn en tot welk punt de editeurs met de annotatie en het commentaar moet gaan.

Abstract

The complete, illustrated and annotated edition of Vincent Van Gogh's correspondence is published digitally and in print. This essay discusses the nature and the limits of the annotation and the commentary in this edition by zooming in on a couple of cases.

Biografie auteur

Wessel Krul, R.U. Groningen

Hoogleraar moderne cultuurgeschiedenis

Faculteit Letteren

Rijksuniversiteit Groningen

(Nederland)

Gepubliceerd
2011-10-06