Een onbekend Legenda aurea-handschrift

  • Amand Berteloot

Samenvatting

Samenvatting

In de handschriftenverzameling op Schloss Anholt bevindt zich een tot nu toe niet bekend manuscript met uittreksels uit de middelnederlandse vertaling van de Legenda aurea. De bijdrage bevat een codicologische beschrijving van het boek en een schets van zijn inhoude en zijn geschiedenis.

 

Abstract

The collection of manuscripts at Anholt Castle contains a yet unknown manuscript with excerpts from the Middle Dutch translation of the Legenda aurea. This contribution consists of a codicological description of the book and an outline of its contents and history. 

Gepubliceerd
2017-01-12
Sectie
Artikelen