Meervoudige uitdrukking (stapeling) van negatie, vooral in het Nederlands

  • P.C. Paardekooper

Samenvatting

Ons studieobjekt zijn niet-woordkoppels in oude en moderne dialekten. Niet-woordkoppels zijn kombinaties tussen nie -woorden onderling (bv. … niemand) in kontakt of op afstand of tussen nie -woorden en nie/geen (bv. niemand nie, nooit geen).

Studie van niet-woordkoppels moet beginnen met die van nie(t), en met die van het begrip niet-woord en die van niet-woordkoppel in hun uiteenlopende syntaktische mogelijkheden. De foneemkombinatie /ni/ of /nit/ heeft minstens drie syntaktische varianten, het begrip nie(t)woord is voorlopig syntaktische moeilijk te definiëren, maar met “plaatsbaarheid van ne/en voor de pv” komen we in oudere teksten een heel eind, en met “verbindbaarheid met een vorm van hoeven” bij modernere.

Niet-woordkoppels zijn kombinaties van minstens twee nie(t)-woorden in kon- takt of op afstand. Daarna begint het probleem van de indeling van die kop- pels. De grote massa heeft nie(t) of geen als tweede lid (bv. niemand nie of nergens geen), maar enkele eindigen op een ander nie(t)-woord (bv. niemand nooit of nooit nergens).

Gepubliceerd
2016-11-17
Sectie
Artikelen