Meervoudige negatie en Paardekooper z'n begrip "stapeling". Wat heeft de RND te bieden?

  • Georges De Schutter KANTL

Samenvatting

Deze bijdrage heeft als enig doel het uitvoerige en uitstekend berede- neerde overzicht van gegevens uit Nederlandse en Friese dialecten in Paardekooper (2015a) te confronteren met dialectgeografisch materiaal voor dezelfde dialecten uit de RND (‘Reeks Nederlandse Dialectatlas- sen’). Die gegevens worden visueel gepresenteerd op drie kaarten, en samengevat in een tabel waarin de gegevens voor negen verschillende regio’s gekwantificeerd worden.

Uit allebei die presentaties blijkt dat er een groot verschil is tussen drie geografische entiteiten: (i) Friesland, (ii) de zuidelijke helft van het taalgebied, met uitzondering van de Zeeuwse Eilanden en West- en Frans-Vlaanderen, en (iii) het grote gebied tussen die twee regio’s in. Terwijl de kwantitatieve verhoudin- gen in (iii) volledig compatibel zijn met Paardekooper z’n visie op meervoudige negatie (waarbij meervoudige negatie het negatieve gege- ven versterkt), lijkt in (i) en (ii) in de eerste plaats sprake te zijn van grammaticalisering en defunctionalisering: de uitdrukkingen met en zonder negatieherhaling krijgen dezelfde functie. Die neemt in Fries- land wel een andere vorm aan dan in het grote zuidelijke gebied.

 

 

Gepubliceerd
2016-11-22
Sectie
Artikelen