De biograaf en de stemmen uit het vuur

  • Léon Hanssen

Samenvatting

De biografie in Nederland is de kinderschoenen ontgroeid. Toch krijgen biografen om de haverklap te horen dat ze het verkeerde pad volgen en de stempel van volwassenheid nog niet verdienen. In deze bijdrage onderzoek ik de spanning tussen de eis van volledigheid die leeft bij de kritiek en de selectie vanuit een welbepaalde invalshoek van de biograaf anderzijds, waarbij de rol van de teksteditie fundamenteel is. Via een case-studie over het biografische belang van de briefwisseling van Piet Mondriaan, kom ik tot een voorstel om op basis van harde feiten en met behulp van speltheorie en conflictlogica een overtuigende visie te ontwikkelen die in de biografie zijn neerslag krijgt.

Abstract

Although there is enough proof to show that the biographical genre has come of age in the Netherlands, biographers are still confronted with a lot of criticism. In this paper I discuss the tension between the critics’ demand for exhaustiveness and the biographers’ criterion of selection from a specific angle. Textual editing plays an important role in the latter. A case study of the biographical importance of the correspondence of Piet Mondriaan culminates in a proposal to develop a biographical model which is based on facts, game theory and logic of conflict.

Gepubliceerd
2011-09-08