Gematigdheid is ouderwets

  • Jacques Van Keymeulen Universiteit Gent

Samenvatting

In deze bijdrage worden de standpunten van de taalijveraars van de eerste helft van de 21ste eeuw in herinnering gebracht. Ze waren voorstanders van de introductie van de noordelijke (‘Hollandse’) norm van de Nederlandse standaardtaal, maar verdedigden tegelijk vele aspecten van de zuidelijke ‘Vlaamse’ variëteit van het Nederlands. Ze gingen vooral te keer tegen de gallicismen. Die tolerante opstelling is blijkbaar vergeten in de recente sociolinguïstische literatuur, die focust op de dikwijls overdreven prescriptieve standpunten van de taalpuristen van de jaren 60 van de vorige eeuw.


This article highlights the views of language zealots of the first half of the 20th century. They were supporters of the introduction of the northern (‘Hollandic’) norm of the Dutch standard language, but at the same time they defended many aspects of the southern ‘Flemish’ variety of Dutch. They mainly disapproved of gallicisms. This tolerant attitude seems to have been forgotten in the recent sociolinguistic literature, that focuses all too often on the exaggerated prescriptive language views of purists of the 60s of the last century.

Gepubliceerd
2017-01-12
Sectie
Artikelen