Degrammaticalisatie in de Nederlandse modale hulpwerkwoorden

  • Jan Nuyts Universiteit Antwerpen

Samenvatting

Deze bijdrage behandelt een opmerkelijk patroon van her-autonomisering, en dus mogelijk ook degrammaticalisatie, in de drie centrale modale hulpwerkwoorden van het Nederlands, nl. kunnen, mogen en moeten. In het proces dat deze drie vormen doormaken lijken het deontische en directieve gebruik een bijzondere rol te spelen.

Abstract

This paper reports on a remarkable pattern of re-autonomization, hence, possibly, degrammaticalization, occurring in three core modals in Dutch, viz. kunnen ‘can’, mogen ‘may’ and moeten ‘must’, a process in which the deontic and directive uses of these verbs seem to play a special role.

Biografie auteur

Jan Nuyts, Universiteit Antwerpen

Jan Nuyts is lid van de KANTL en Professor voor Nederlandse en Algemene Taalkunde aan de Universiteit Antwerpen waar hij werkt aan het Centrum voor Grammatica, Cognitie en Typologie van het Departement Taalkunde

Gepubliceerd
2011-11-08