Degrammaticalisatie in de Nederlandse modale hulpwerkwoorden

Jan Nuyts

Samenvatting


Deze bijdrage behandelt een opmerkelijk patroon van her-autonomisering, en dus mogelijk ook degrammaticalisatie, in de drie centrale modale hulpwerkwoorden van het Nederlands, nl. kunnen, mogen en moeten. In het proces dat deze drie vormen doormaken lijken het deontische en directieve gebruik een bijzondere rol te spelen.

Abstract

This paper reports on a remarkable pattern of re-autonomization, hence, possibly, degrammaticalization, occurring in three core modals in Dutch, viz. kunnen ‘can’, mogen ‘may’ and moeten ‘must’, a process in which the deontic and directive uses of these verbs seem to play a special role.


Volledige tekst:

PDF


Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
ISSN 2033-6446 (online)
ISSN 0770-786X (druk)