Streuvels en het raadsel van de familie Gezelle

  • Piet Couttenier

Samenvatting

Het artikel onderzoekt de mogelijke verwantschap tussen de families Gezelle en Lagae, een hypothese die in 1990 werd geformuleerd maar nog nooit grondig werd getoetst. Eerst analyseren wij de aanwijzingen in de autobiografische geschriften en de familiekroniek van Stijn Streuvels. De hypothese lijkt bevestigd te worden door opvallende parallellen en suggesties in Steruvels’ roman Levensbloesem (1937). Vervolgens zetten wij de meest relevante biografische gegevens op een rijtje over de relatie tussen de families Lagae en Gezelle. Uiteindelijk wordt aan de hand van resultaten van wetenschappelijk genetisch DNA-onderzoek het ‘raadsel’ opgelost. Ten slotte gaan wij nog na wat die uitkomst betekent voor het werk van Gezelle en Streuvels.

 

Abstract: This article investigates the possible relationship between the families Gezelle and Lagae which was hypothesized in 1990, but was never seriously checked. Firstly we look at indications in the autobiographic writings of Stijn Streuvels, who also wrote a chronicle of the Gezelle family. More indications and proofs seem to be found in a late novel by Streuvels, Levensbloesem (1937). Next we list all the points concerning the biography of some members of the family Lagae and their relations with the Gezelle family. Finally we present the result of a scientific genetic investigation by which the ‘secret’ is solved. With these results we gain insight in the works of Gezelle as well as Streuvels.
Gepubliceerd
2017-08-02
Sectie
Artikelen