Onbeklemtoond -ie(s) in plaats van -ən(s) in enkele Zuid-Vlaamse dialecten (Een postuum eresaluut aan Willem Pée)

  • Johan Taeldeman KANTL

Samenvatting

Het Zuid-Vlaamse dialect van de stad Ronse en omgeving heeft meersyllabige woorden die eindigen op niet-hoofdtonig –i.(s), waar vrijwel alle andere Oost-Vlaamse dialecten onderliggend -ən(s) hebben. In deze bijdrage wil ik mij, behalve op de geografische situering en op de linguïstische conditionering (de distributie over woordcategorieën), vooral richten op de historische achtergrond. Betoogd wordt dat de waarschijnlijkste verklaring gezocht moet worden in een vorm van mouillering van het eindcluster –ns, een fenomeen dat nu nog actief is in onmiddellijk in het oosten aansluitende Vlaamse en Brabantse dialecten.

Abstract: The South Flemish dialect of the town of Ronse and its geographic environment has polysyllabic words ending in –i.(s)without primary word stress, in opposition with (at least underlying)  -ən(s) in virtually all other dialects of East Flanders. In this article I give an overview of both the geographic distribution and the linguistic conditions (the distribution among word categories), but I will mainly concentrate on the historical background of the phenomenon. It will be argued that the most probable explanation can be found in a process of palatalization of the final cluster –ns, a phenomenon that is still active in Flemish and Brabant dialects adjacent to the Ronse area.
Gepubliceerd
2017-08-02
Sectie
Artikelen