Van wie is Gezelles 'enige Duitse gedicht'?

  • Piet Couttenier
  • Paul Claes

Samenvatting

In het verzamelde dichtwerk van Guido Gezelle is Es war mein Herz ein See opgenomen. Dit  gedicht, dat de aanhef vormt van Gezelles brief van 20 oktober 1859 aan zijn leerling Eugeen Van Oye, staat bekend als het enige Duitse gedicht, tevens het enige sonnet van de dichter. In dit artikel onthullen we de identiteit van de echte auteur van het gedicht. Door die ontdekking kunnen we analyseren hoe Gezelle ingreep in het oorspronkelijke sonnet en het bruikbaar maakte voor de spirituele begeleiding van zijn leerling. Verrassend genoeg zinspeelt Eugeen Van Oye zelf op het Duitse sonnet  in zijn dichtbundel Morgenschemer uit 1874 en in de niet gepubliceerde tweede druk van 1924.  

 

Abstract

Guido Gezelle’s collected poems include Es war Mein Herz ein See. This poem, which opens a letter by Gezelle to his pupil Eugeen Van Oye (October 20, 1859), is known as the only German poem, and even the only sonnet of the poet. Our article discloses the identity of the real  author. This discovery allowes us to analyse how Gezelle changed the original sonnet and made use of it for the spiritual guidance of his pupil. Surprisingly enough, Eugeen Van Oye himself alludes to the German sonnet in his book of poems Morgenschemer (1874) and in the unpublished second edition of 1924.

Gepubliceerd
2018-01-11
Sectie
Artikelen