Een dans van categorieën. Lijstjes in experimentele literatuur cognitief bekeken

  • Lars Bernaerts Universiteit Gent

Samenvatting

Lijsten laten zien hoe de mens de wereld categoriseert. Soms zijn ze het rechtstreekse uitvloeisel van een taxonomie, bijna altijd stoelen ze op principes van categorisering. Het artikel demonstreert in dat licht hoe lijstjes in experimentele literatuur vertrouwde onderscheiden tussen concepten vreemd maken. Aan de hand van cognitieve theorieën van categorisering en schemata wordt duidelijk gemaakt dat uiteenlopende literaire experimenten (Hermans, Michiels, Mutsaers) lijstjes als strategie hanteren om automatische categorisering bloot te leggen en te bekritiseren.

Abstract:

Lists can show how the human subject categorizes the world. Sometimes they are the direct result of a taxonomy, and almost always are they based on principles of categorization. In that context, the article examines how lists in experimental fiction estrange familiar distinctions between concepts. Drawing upon cognitive theories of categorization and schemata, it demonstrates that diverse literary experiments (Hermans, Michiels, Mutsaers) employ lists as a strategy to disclose and criticize automatic categorization.

Gepubliceerd
2018-05-16