Tussen opwinding en structuur: lijsten in het pornografisch proza van Jef Geeraerts en C.C. Krijgelmans

  • Karen Van Hove KU Leuven

Samenvatting

Lijsten in literaire werken worden vaak geïnterpreteerd als disruptieve elementen die de narratieve voortgang van de tekst (tijdelijk) doorbreken en ondermijnen. Op die manier zouden ze bepaalde literaire en narratieve conventies ter discussie stellen. In pornografische teksten, die in de marge van het literaire veld staan, fungeren lijsten echter op een andere manier. Pornografische verhalen zijn vaak opgebouwd als opeenvolgingen – lijsten – van seksscènes. De lijsten zijn dus een fundamenteel structurerend principe in deze verhalen. De functie van pornografische lijsten wordt in dit artikel geanalyseerd aan de hand van twee Nederlandstalige romans: 'De fotograaf' (1972) die Jef Geeraerts schreef onder het pseudoniem ‘Claus Trum’, en 'K-anaal der liefde' (1970), geschreven door C.C. Krijgelmans onder de schuilnaam ‘Jug Me Bash’. Uit de analyse van deze romans blijkt dat de lijst een manier is om de pornografische tekst te organiseren op verschillende niveaus, van de overkoepelende tekststructuur tot het niveau van de zin.

Abstract:

The list in literary works is often interpreted as a textual element that disrupts and undermines narrative progression. In doing so, lists supposedly call literary and narrative conventions into question. In pornographic texts, which belong to the margins of the literary field, lists function in a different way. Pornographic stories are often constructed as successions – lists – of sex scenes. Thus, in these stories, the list is a fundamental structuring principle. In this article, the function of pornographic lists is analyzed in two Dutch novels: "De fotograaf' (1972) by Claus Trum (pseud. Jef Geeraerts) and 'K-anaal der liefde' (1970) by Jug Me Bash (pseud. C.C. Krijgelmans). The analysis shows that the list is a strategy to organize the pornographic text on
several texual levels, ranging from the overall text structure to the sentence level.

Gepubliceerd
2018-05-16