Ik voel mij zoo behagelijk ‘zu Hause’ Stijn Streuvels, het Derde Rijk en het historische belang van brieven

  • Ine Van linthout

Samenvatting

Deze bijdrage focust niet op het editeren of annoteren van brieven, maar wel op het mogelijke belang van brieven voor literatuur- en filmhistorisch onderzoek. Geschetst wordt hoe brieven in het kader van een breder onderzoek – in casu over een Vlaamse schrijver in tijden van oorlog – een onmisbare bron van informatie kunnen zijn.

Abstract

This article does not focus on editing or annotating correspondence material, but on the importance of letters for literary and filmhistoical research. The article discusses how letters are an essential source of information for larger research projects such as the one about a Flemish author during wartimes.

Gepubliceerd
2011-11-08