Schrijver in tegenspraak

Jozef Buerbaum tussentraditie en tendens

  • Ludo Stynen

Samenvatting

De jonge Jozef Buerbaum kwam onverwacht in contact met Hendrik Conscience. Die loofde zijn verhalen en zette hem aan tot het schrijven van erg traditionele, burgerlijke teksten. Buerbaum, wiens werk voor het grootste gedeelte ongepubliceerd bleef, profileerde zich in allerlei teksten die de literatuurgeschiedenis niet haalden als katholiek antimodernist en fel bestrijder van alcoholmisbruik. Geschokt door de onlusten die gepaard gingen met de opkomst van het socialisme en bevreesd voor het verdwijnen van de hem vertrouwde wereld schreef hij romans, een toneelstuk en essays tegen het socialisme. Na de inval van de Duitsers begint hij met brochures en een blad een opmerkelijke en haast unieke strijd tegen de bezetter en tegen de Vlamingen die partij kozen voor de Duitsers.


Quite unexpectedly young Jozef Buerbaum came into contact with Hendrik Conscience who praised his stories and encouraged him to write very traditional bourgeois texts. Buerbaum, whose work remained largely unpublished, manifested himself in several long forgotten texts as a catholic antimodernist and fierce combatant of the abuse of alcohol. Shocked by the commotion and the strikes that accompanied the rise of socialism and for fear of the disappearance of the world he knew, he wrote novels, a play and essays against socialism. Following the German invasion he set up a series of brochures and a newspaper to fight a remarkable and nearly unique battle against the occupying power and the Flemish activists who chose to support the Germans.

Biografie auteur

Ludo Stynen
Filoloog en publicist. Recensies van Vlaamse en Zuid-Afrikaanse literatuur. Auteur van biografie├źn van R. en V. Loveling, L. Zielens, A. Bergmann, J.F. Willems.
Gepubliceerd
2022-03-31
Sectie
Artikelen