Over de datering van de Middelnederlandse ridderepiek

  • Bram Caers Universiteit Antwerpen
  • Mike Kestemont Universiteit Antwerpen, FWO Vlaanderen

Samenvatting

Het dateren van teksten is een van de belangrijkste uitdagingen voor het literair-historisch onderzoek. Slechts door het chronologisch rangschikken van teksten kan men immers een inzicht verwerven in de ontwikkeling van literatuur door de tijd heen. De datering van de Middelnederlandse ridderepiek is een complex probleem waarover weinig eensgezindheid bestaat. Het situeren van teksten is vaak moeilijk, aangezien men moet werken met veel jongere, vaak fragmentarische afschriften. In deze bijdrage brengen we een kritische status quaestionis van het recente onderzoek naar de datering van de Middelnederlandse ridderepiek. Na een beknopte bespreking van de belangrijkste dateringsmethodes bieden we een chronologisch overzicht van de Middelnederlandse ridderepiek, gebaseerd op een kritische analyse van secundaire literatuur. Zo hopen we te komen tot een synthese, die als referentiekader kan dienen voor toekomstig onderzoek.

Biografie auteur

Mike Kestemont, Universiteit Antwerpen, FWO Vlaanderen
 
Gepubliceerd
2011-09-11
Sectie
Artikelen