Reactieve en overvloed-constructies met causale van-PP

Huiveren en krioelen van

  • Willy Vandeweghe KANTL

Samenvatting

Het Nederlands kent twee types constructie met een causale van-PP. In het eerste geval is sprake van een reactie op een prikkel (type huiveren van), in het tweede is sprake van overvloed, en staat de NP uit de van-PP dicht bij een subject van het werkwoord (type krioelen van). In deze bijdrage proberen we de onderscheidende kenmerken van beide constructies op het spoor te komen, naast de verbanden, en geven we een lijst van predicaten die voorkomen in elke constructie, en soms in beide.

Dutch has two types of construction with a causal van-PP (Engish with German vor). The first one describes a reaction to a stimulus (type huiveren van ‘shiver from’), the second one has to do with the expression of abundance (type krioelen van, Engl. ‘teem with’), where the NP in the van-PP is very close to a subject. This paper deals with the distinctive characteristics of both constructions, and also with the parallelisms. It offers a list of predicates in Dutch surfacing in each of the constructions, sometimes in both.

Gepubliceerd
2022-03-31
Sectie
Artikelen