Is een doorgedreven ‘taligheid’ van sollicitatiegesprekken altijd wenselijk?

Een discoursanalytische blik op sollicitatiegesprekken met mensen met een migratieachtergrond van de eerste generatie

  • Dorien Van De Mieroop KU Leuven
  • Melina De Dijn KU Leuven
  • Catho Jacobs KU Leuven
  • Kim Schoofs KU Leuven

Samenvatting

De selectie van nieuwe medewerkers gebeurt in de overgrote meerderheid van de gevallen aan de hand van sollicitatiegesprekken. Daarin staat taal centraal, want het goed of slecht kunnen wikken en wegen van woorden kan de slaagkansen van kandidaten maken of kraken. Nochtans vereisen niet alle banen een grote talige vaardigheid, zoals veelal in het geval van jobs voor laaggeschoolden. Net in die categorie proberen ook veel mensen met een migratieachtergrond van de eerste generatie aan een baan te raken en net voor hen vormt de talige horde van het sollicitatiegesprek vaak een zeer grote uitdaging. Aan de hand van voorbeelden uit authentieke Vlaamse sollicitatiegesprekken met eerstegeneratiemigranten zullen we een aantal concrete pijnpunten in dit verband aanstippen die tot slot leiden tot een kritische en genuanceerde reflectie over deze problematiek.

Gepubliceerd
2022-11-08