De behoefte aan vreemde talen van jonge universitair opgeleiden op de werkvloer in Franstalig België

  • Philippe Hiligsmann UCLouvain
  • Pauline Degrave UCLouvain-UGent

Samenvatting

Dit onderzoek gaat in op de taaleisen waar universitair afgestudeerden in Franstalig België aan moeten voldoen om de baankansen te verhogen. We wilden nagaan welke talen hoger opgeleiden moeten kennen en welk niveau/welke vaardigheden van hen verwacht worden. Om deze vragen te beantwoorden is een dubbele analyse uitgevoerd. Ten eerste hebben 3300 alumni van de UCLouvain van 2014 en 2018 een online vragenlijst ingevuld waarmee o.a. gepeild werd naar de talen die op de werkvloer gebruikt worden. Vervolgens analyseerden we 2362 vacatures die tussen juli 2018 en juni 2019 op het UCLouvain-loopbaanplatform Career Center by JobTeaser gepubliceerd zijn. De resultaten laten zien dat vooral de drie talen Frans/Engels/Nederlands vereist worden, hoewel verschillen opgemerkt kunnen worden naargelang de werkplek of de activiteitensector. Daarnaast kunnen we enkele verschillen vaststellen tussen de verwachtingen van de werkgevers en het effectieve taalgebruik van de gediplomeerden.

Biografie auteur

Pauline Degrave, UCLouvain-UGent

Pauline Degrave is docente Nederlands en Didactiek van het Nederlands als vreemde taal aan de UCLouvain, waar ze een proefschrift heeft behaald over de rol van muziek in het vreemdetalenonderwijs. Ze is tevens gastdocente Didactiek NT2 aan de UGent.

Gepubliceerd
2022-11-08