Het Zuid-Vlaamse suffix -ie(s) en het verzet tegen de posttonische reductie

Een nagekomen huldeblijk aan Johan Taeldeman

  • Luc Van Durme RUG

Samenvatting

Het Zuid-Vlaamse suffix -ie(s) is niet het product van een mouilleringproces. Samen met de uitgang -ighem illustreert het de genoemde posstonische reductie, die kennelijk toe te schrijven is aan een beïnvloedingsgolf uit de aanpalende Galloromania.

Gepubliceerd
2023-09-18
Sectie
Artikelen