Een state of the art van de poëzie/wetenschap

  • Bart Eeckhout Universiteit Antwerpen

Samenvatting

Deze bijdrage probeert een state of the art op te stellen van de hedendaagse productie, consumptie en receptie van de poëzie enerzijds en de academische studie ervan anderzijds. De insteek is die van een onderzoeker in de Engelstalige letterkunde met enkele decennia ervaring. Hierdoor worden in de eerste helft van de bijdrage de aangereikte fenomenen en voorbeelden hoofdzakelijk uit het Engelse taalgebied betrokken. Voor de beschouwingen over het poëzieonderzoek wordt vertrokken vanuit de Vlaamse context, waaraan gegevens uit verschillende cultuuromgevingen ter vergelijking worden gekoppeld. De twee grote onderdelen van de bijdrage geven aanleiding om van een culturele paradox te gewagen: terwijl in het bijzonder de productie en consumptie van de poëzie in een multimediale, op spektakel gerichte en gedigitaliseerde wereld opvallend divers zijn geworden en de manifestatievormen van het genre zich doorlopend vermenigvuldigen, vertaalt deze uitbreiding van het studieobject zich niet in toegenomen academisch onderzoek. Integendeel, een aantal vaststellingen suggereert dat er van een crisis in het wetenschappelijke veld sprake is. Om deze crisis te bestrijden besluit de bijdrage met enkele bescheiden voorstellen voor het Vlaamse academische landschap, waaronder het toekennen van basisfinanciering waarmee docenten eigen wetenschappelijke accenten kunnen leggen en meer structurele aandacht in literatuurdepartementen voor de duurzame verankering van poëzieonderzoek in het personeelsbeleid.

 
Gepubliceerd
2023-09-18
Sectie
Artikelen