Bredero als schilder

  • Karel Porteman KANTL

Samenvatting

Wat weten we over Bredero als schilder? De bijdrage onderzoekt wat er uiteindelijk van/over zijn werk bewaard of geweten is en analyseert in een kritische dialoog met de bestaande opvattingen daarover de gangbare interpretaties van de in dat opzicht belangrijke titelprent van het Aendachtigh liedt-boeck. Voorgesteld wordt dat deze mogelijk een picturale boodschap bevat, die gegevens over de dichter als schilder aan het licht brengt.

Gepubliceerd
2023-04-13