Bredero’s roem en vergetelheid

Het debet en credit van de herdenkingscultuur

  • René van Stipriaan

Samenvatting

Gerbrand Adriaensz. Bredero geldt als een van de belangrijkste literaire auteurs van de zeventiende eeuw, en dat is de reden waarom zijn geboorte- en sterfjaar sinds bijna anderhalve eeuw steeds worden aangegrepen om hem groots te herdenken. De vijf herdenkingen die inmiddels hebben plaatsgevonden (1885, 1918, 1935, 1968 en 2018) laten interessante verschuivingen in de waardering van deze dichter zien: van een romantische dweper ontpopte hij zich steeds meer tot een zeer getalenteerd vakman. De herdenkingen gaven ook een sterke impuls aan maar liefst drie wetenschappelijke editieprojecten. De keerzijde van deze herdenkingen lijkt het steeds inzakken van de belangstelling voor Bredero in de jaren erna. De roem van Bredero lijkt daardoor goeddeels afhankelijk van de herdenkingscultuur.

Gepubliceerd
2023-04-13