Bredero en Lope de Vega

Een verhulde liefde voor Spaanse capriolen?

  • Tim Vergeer
  • Olga van Marion

Samenvatting

In deze bijdrage bespreken de auteurs Gerbrand Adriaensz. Bredero’s Rodd’rick ende Alphonsus (1611) als een voorbeeld van de comedia de capa y espada (mantel- en degenstuk), het toneelgenre dat door de Spaanse auteur Lope de Vega werd  ntworpen. Bredero’s enige treurspel wordt aan de hand van negen dramaturgische kenmerken getoetst aan de Spaanse theatertraditie. Zo richt de analyse zich onder meer op de gecompliceerde liefdesintrige, de komische nevenintrige, de vele vermommingen en polymetrie. Op die manier heroverwegen de auteurs de kwestie rondom de vergissingsmoord op Alphonsus die als anticlimax het onbevredigende einde vormt van deze tragedie. Daarmee dragen de auteurs bij aan de discussie  ver Bredero’s plaats in de literatuurgeschiedenis als een van de eerste internationaal georiënteerde toneelschrijvers van de Nederlandse zeventiende eeuw.

Gepubliceerd
2023-04-13