Old Flanders, Octave Delepierre en het vertalen

  • Theo Hermans University College London

Samenvatting

Samenvatting

Toen Hendrik Conscience in 1838 aan De Leeuw van Vlaenderen werkte, nam hij contact op met de Brugse amateur-historicus en literatuurliefhebber Octave Delepierre (1802-1879). Later wisselden Delepierre en Conscience nog enkele brieven, met het oog op een artikel dat Delepierre, die inmiddels naar Londen verhuisd was, in 1847 in het Engelse tijdschrift The Athenaeum aan Conscience wijdde. Meer lijkt hun samenwerking niet te hebben ingehouden. Toch is er meer. In zijn Old Flanders; or, Popular Traditions and Legends of Belgium (1845), een boek dat ten dele teruggaat op zijn Chroniques, traditions et légendes de l’ancienne histoire des Flandres (1834), leverde Delepierre de eerste Engelse vertaling van werk van Conscience, met name diens verhaal ‘Godswraek’ uit de bundel Phantazy (1837). Behalve Conscience vertaalde of bewerkte Delepierre in Old Flanders ook K.L. Ledeganck, J.A. de Laet en Karel Nys. Hij had op dat moment ruime ervaring als vertaler uit het Latijn, het Engels en het Nederlands in het Frans. Het artikel onderzoekt Delepierres vertaalactiviteit, met bijzondere aandacht voor de vertalingen in Old Flanders.

Abstract

In 1838, when he was writing his historical novel De Leeuw van Vlaenderen (The Lion of Flanders), Hendrik Conscience contacted Octave Delepierre (1802-1879), an amateur historian from Bruges with an interest in literature. In subsequent years Conscience and Delepierre exchanged a few letters with reference to an article about Conscience which Delepierre, who had moved to London in 1843, published in The Athenaeum in 1847. While these contacts are well documented, little attention has as yet been paid to Delepierre’s collection Old Flanders; or, Popular Traditions and Legends of Belgium (1845), which was based in part on his earlier Chroniques, traditions et légendes de l’ancienne histoire des Flandres (1834). Old Flanders contained not only the earliest translation into English from the work of Conscience, namely the story ‘Godswraek’ (Sacrilege) first published in Phantazy (1837), but also translations of K.L. Ledeganck, J.A. de Laet and Karel Nys. By the time he brought out Old Flanders Delepierre had ample experience as a translator from Latin, English and Dutch into French. The article considers Delepierre’s work as a translator, with particular emphasis on the translations in Old Flanders.

Gepubliceerd
2011-11-11
Sectie
Artikelen