Inventaris van het archief van en over Prudens Van Duyse (1804-1859) bewaard in de KANTL te Gent

  • Michel Nuyttens Het Rijksarchief in de Provincie

Samenvatting

Het archief van en over Prudens Van Duyse bewaard in de KANTL te Gent werd tot op heden in zijn totaliteit nog niet op een wetenschappelijk verantwoorde manier ontsloten. Er werd in een wijde boog omheen gelopen, niet aleen omwille van de omvang van de verzameling, maar vooral omwille van het heterogene karakter ervan.

e overdrachtslijst uit 1920 kon niet worden gebruikt als ordeningsschema voor dit archief. In de mate van het mogelijke en voor zover dit kon worden achterhaald werd de oorspronkelijke nummering na elke beschrijving vermeld wat, gezien de slechte materiƫle toestand van heel wat documenten geen evidentie was. Achteraan de inventaris werd daarom ook een concordantietabel toegevoegd.

Uiteindelijk werd gekozen voor volgende onderverdeling:

  • I. Stukken in verband met familie en biografie
  • II. Briefwisseling (met bijhorende stukken)
  • III. Gepubliceerde en niet-gepubliceerde geschriften
  • IV. Literaire teksten door Van Duyuse verzameld of hem toegestuurd
  • V. Andere stukken door Van Duyse verzameld
  • VI. Stukken i.v.m. de nalatenschap van Prudens Van Duyse, zijn weduwe en archief van Florimond Van Duyse
  • VII. Stukken van andere archiefvormers
  • VIII. Iconografische stukken
  • IX. Documentatie behorend bij het archief
Gepubliceerd
2013-01-02