‘Rewind. Random. Play.’ Tekstrecyclage als oeuvrestrategie in het werk van Peter Verhelst.

  • Kim Gorus Sint Lucas Antwerpen

Samenvatting

De teksten van Peter Verhelst hergebruiken naast extern bronnenmateriaal ook veel eigen tekstmateriaal. Deze vorm van tekstrecyclage wordt onderzocht vanuit drie verschillende contexten: vanuit een literair tijdschrift of bloemlezing, vanuit een kunstcatalogus en vanuit een boekpublicatie. Deze drie varianten laten zien dat het hergebruiken van teksten strategisch wordt ingezet bij Verhelst om de grenzen tussen teksten, tekstgenres en zelfs media te doen vervagen. De relatie tussen tekst en brontekst is bijgevolg erg dynamisch en complex.

The texts of Peter Verhelst do not only recycle external sources, but just as well much of the author’s own text material. This form of text re-use is looked at from three different contexts: from a literary magazine or anthology, from an art catalogue and from a book publication. These three variants show that the re-use of texts is strategically applied in the work of Verhelst to blur the distinction between texts, genres and even media. The relationship between text and source text is thus very dynamic and complex.

Biografie auteur

Kim Gorus, Sint Lucas Antwerpen
Kim Gorus (1982) is coördinator onderzoek en assistent Narratologie aan Sint Lucas Antwerpen. Ze studeerde Germaanse Talen aan de Vrije Universiteit Brussel en Hedendaagse Kunst aan de Université Libre de Bruxelles. In 2011 promoveerde ze aan de VUB op het proefschrift "Alles heeft een rand: Intermediale verwijzingen naar beeldende kunst in het werk van Peter Verhelst (1987-2005)". Ze publiceert kritieken en essays in onder meer Spiegel der Letteren, Neerlandistiek, Ons Erfdeel en De Leeswolf.
Gepubliceerd
2014-04-01
Sectie
Artikelen