Van Mierlo of Van Oostrom?

  • Jozef Janssens K.U.Brussel

Samenvatting

Het verschijnen van het tweede deel van de geschiedenis van de Middelnederlandse literatuur door Frits van Oostrom (februari 2013) is een goede aanleiding om zijn literair-historisch werk globaal te beoordelen en het te vergelijken met de laatste, ernstige poging om de Nederlandse literatuur van de middeleeuwen te beschrijven: het eigenzinnige werk van Jozef van Mierlo (1939-1940). Hoewel hun visie op literatuur grondig verschilt, vertoont het werk van beide auteurs grotere gelijkenissen dan vermoed.

Abstract

The publication of the second volume of the history of Middle Dutch literature by Frits van Oostrom (February 2013) is a good opportunity to evaluate his literary-historical work globally and to compare it with the last serious attempt to describe the Dutch literature of the middle ages: the self-opinionated work of Jozef van Mierlo (1939-1940). Although their vision on literature is fundamentally different, the work of both authors has greater similarities than we would expect.

Gepubliceerd
2013-10-15
Sectie
Artikelen