De leeuw met kleine klauwtjes. Jeugdbewerkingen van De Leeuw van Vlaanderen in het Nederlands

Jan Van Coillie

Samenvatting


Is De leeuw van Vlaanderen een jeugdboek? Vast staat dat het boek al snel na verschijnen zowel door volwassen als door jeugdige lezers verslonden werd en op de duur zelfs in hoofdzaak door de jeugd. Dit dubbele publiek maakt van Consciences bekendste werk een ambivalente tekst. Die ambivalentie werd nog versterkt toen het boek in de twintigste eeuw speciaal bewerkt werd voor jonge lezers.

In dit artikel focus ik op drie adaptaties voor de jeugd uit 1952, 1979 en 1984. Meer specifiek onderzoek ik op welke manieren de drie bewerkers de tekst hebben aangepast aan hun nieuwe doelpubliek. Die aanpassingen analyseer ik zowel op structureel als op inhoudelijk en stilistisch niveau. Uit de analyse komen drie verschillende strategieën naar voor waarmee de bewerkers omgaan met de spanning tussen respect voor de gecanoniseerde brontekst en de gerichtheid op de jonge lezers en de volwassen bemiddelaars die de tekst bij die lezers moeten brengen.


Volledige tekst:

PDF


Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
ISSN 2033-6446 (online)
ISSN 0770-786X (druk)