Over de negentiende-eeuwse Belgische en Franse vertalingen van Consciences verhalend proza

Lieven D'hulst

Samenvatting
De negentiende-eeuwse receptie van het œuvre van Conscience
in het Franstalig-Belgische en Franse taal- en cultuurgebied is geruime tijd
veronachtzaamd gebleven. Deze bijdrage richt zich op de vertaalreceptie van het
verhalend proza en hanteert daarbij twee invalshoeken: een bibliometrische analyse
van de romans van Conscience en een vergelijkende tekststudie van vijf
vertalingen van Siska van Roosemael verschenen
in België en in Frankrijk in een tijdsspanne van tien jaar (1845-1855). De vroege
vertaalreceptie van Consciences werk valt uiteen in twee fases: in de eerste
fase wordt Conscience ingezet bij de uitbouw van een Belgische nationale
literatuur, in de tweede wordt hij voorwerp van een grootschalige inpassingsstrategie
door een Franse uitgever.

 
Volledige tekst:

PDF


Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
ISSN 2033-6446 (online)
ISSN 0770-786X (druk)