Over de negentiende-eeuwse Belgische en Franse vertalingen van Consciences verhalend proza

  • Lieven D'hulst

Samenvatting

De negentiende-eeuwse receptie van het œuvre van Conscience in het Franstalig-Belgische en Franse taal- en cultuurgebied is geruime tijd veronachtzaamd gebleven. Deze bijdrage richt zich op de vertaalreceptie van het verhalend proza en hanteert daarbij twee invalshoeken: een bibliometrische analyse van de romans van Conscience en een vergelijkende tekststudie van vijf vertalingen van Siska van Roosemael verschenen in België en in Frankrijk in een tijdsspanne van tien jaar (1845-1855). De vroege vertaalreceptie van Consciences werk valt uiteen in twee fases: in de eerste fase wordt Conscience ingezet bij de uitbouw van een Belgische nationale literatuur, in de tweede wordt hij voorwerp van een grootschalige inpassingsstrategie door een Franse uitgever.

 

Biografie auteur

Lieven D'hulst
Gepubliceerd
2014-10-20