Grote scheppen zoete broodpap: de receptie van Hendrik Conscience in Frankrijk

  • Kim Andringa

Samenvatting

Hendrik Conscience was in de negentiende eeuw in Frankrijk de meest vertaalde schrijver uit het Nederlandse taalgebied. Zijn volledige werken werden nog tijdens zijn leven uitgegeven en wijd verspreid. Ze oefenden ook over de grenzen hun invloed uit en De arme edelman werd met succes voor het toneel bewerkt. In studies en bibliografieën was tot dusver bijna uitsluitend aandacht voor wat in boekvorm verscheen, alsmede voor de kritische receptie in vooraanstaande (literaire) tijdschriften als de Revue des Deux Mondes. Naast enige aanvullingen op dit gebied, wil dit artikel de aanzet geven tot een vollediger beeld van de receptie van Hendrik Conscience. Enerzijds geeft het een indruk van de massale verspreiding van zijn werken als feuilletons in de algemene en geïllustreerde pers, zowel landelijk als regionaal. Anderzijds wordt ingegaan op de manier waarop dezelfde pers de Vlaamse auteur presenteerde. Alexandre Dumas, die Conscience plagieerde maar ook populaire – in beide betekenissen van het woord – schrijver van hem maakte, lijkt hierbij een bepalende rol te hebben gespeeld. Het bestaande beeld van Hendrik Conscience als schrijver voor het volk, auteur van moreel zuivere en ontroerende verhalen die voor ieders ogen geschikt waren, maar wiens literaire kwaliteiten en politieke betekenis door de Franse kritiek minder serieus genomen werd, wordt hierdoor niet veranderd, maar wel beter verklaarbaar.

Biografie auteur

Kim Andringa

Chargée de cours de traduction

Département de langues et lettres modernes

Université de Liège

Gepubliceerd
2014-10-20