De Germaanse leeuw. Consciences 'Leeuw van Vlaanderen' als inzet van Duits-Vlaamse betrekkingen 1840-1918

Jan Ceuppens

Samenvatting


Consciences Leeuw van Vlaanderen was een van de succesrijkste Nederlandstalige boeken in Duitse vertaling gedurende de 19de en de vroege 20ste eeuw. Al waren economische motieven daarvoor wellicht doorslaggevend, toch speelde ook de aangevoelde of gewenste cultureel-etnische verwantschap een rol. Onder Consciences pleitbezorgers waren er nogal wat zogenaamde pangermanisten. Was hun gedachtengoed in de jaren 1840 nog overwegend filologisch en cultureel bepaald, dan kreeg het in de late 19de eeuw en zeker tijdens de eerste wereldoorlog een imperialistische en zelfs racistische inslag. In de vertalingen zelf zijn daarvan evenwel niet zoveel sporen terug te vinden; de ideologische achtergrond blijkt veeleer uit parateksten, zoals in een  vertaling van 1917.

Volledige tekst:

PDF


Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
ISSN 2033-6446 (online)
ISSN 0770-786X (druk)