Conscience en de Belgische nationale literatuur

  • Christian Berg Universiteit Antwerpen

Samenvatting

De bijdrage peilt naar de betekenis van Hendrik Conscience voor het systeem van de Franstalige literatuur in Belgiƫ. Die wordt in veel literair-historische overzichten onderschat. Conscience speelde effectief een grote rol als Belgische nationale schrijver in de opbouw van een moderne Franstalige Belgische literatuur, die zich niet concurrentieel, maar toch ook niet geheel onafhankelijk ontwikkelde ten opzichte van de snelgroeiende Vlaamse literatuur in de negentiende eeuw. Uit een geschiedenis van de literatuur in Belgiƫ van Charles Potvin uit 1882 blijkt dat Conscience als centrale figuur van een unitaire Belgische literatuur werd beschouwd. Camille Lemonnier positioneerde zich als nieuwe nationale auteur van de modernistische Belgische literatuur zowel in navolging van als in oppositie tot het werk van Conscience. Nadat Consciences rol voor het Frans-Belgische systeem in 1883 leek uitgespeeld, verraste Georges Eeekhoud in 1890 zijn lezers nog met een bewerking van Consciences Kempisch verhaal Rikke-tikke-tak.

Abstract

This article examines the importance of Henry Conscience for the French literary system in Belgium. In many literary historical surveys this role has been underestimated. The modern French-Belgian literature got constructed during the nineteenth century, not in a competitive position towards the growing Flemish literature, but neither in a completely independent way from it. In this process Conscience played an important role as a Belgian national author. A history of Belgian literature by Charles Potvin in 1882 proves Conscience being a central model of an unitarian literature in Belgium. At the same time Camille Lemonnier defined his position as new national author of the modernist Belgian literature following as well as in opposition to Conscience. In 1883 the role of Conscience for the French-Belgian literary system seemed to have come to an end. Nevertheless, in 1890 the modernist Georges Eekhoud surprised his readers with an adaptation of Consciences rural story Rikke-tikke-tak.

Gepubliceerd
2014-10-20