Geleerdheid in de marge. De haken en ogen aan het maken van een editie van middeleeuws commentaar.

  • Mariken Teeuwen Huygens ING (KNAW)

Samenvatting

In dit artikel wordt ingegaan op het fenomeen van middeleeuwse handschriften met interlineaire en marginale aantekeningen – glossen en commentaren. Deze marginale teksten zijn anders van aard dan de hoofdteksten waaraan ze zijn vastgehecht, met meer vrijheid voor de kopiist(en) en een complexere overleveringsgeschiedenis. De vraag is hoe een editeur met dit soort teksten om moet/kan gaan. Om hierop een antwoord te vinden onderzoekt de auteur de ontstaansgeschiedenis van dergelijke teksten en hun rol in de middeleeuwse geleerde context.

Abstract

The focus of this essay is on mediaeval manuscripts with interlinear and marginal notes – glosses and commentaries. These marginal texts are different in nature from the main texts to which they are attached, and demonstrate a more complex transmission history in which copiists allowed themselves more textual freedom. The question is how a scholarly editor best treats these texts. In order to propose an answer to this question, the author of this essay discusses the transmission history of such texts and their function in the mediaeval learned context.

Biografie auteur

Mariken Teeuwen, Huygens ING (KNAW)
Mariken Teeuwen is senior onderzoeker bij het Huygens Instituut. Zij werkt op het terrein van de intellectuele geschiedenis van de Latijnse Middeleeuwen, met name van de Karolingische periode. Teeuwen is per 1 september 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Transmissie van Middeleeuwse Latijnse Teksten’ aan de Universiteit Utrecht.
Gepubliceerd
2011-11-08