Conscience in de Vlaamse natievorming

  • Lode Wils KU Leuven

Samenvatting

Conscience speelde een belangrijke rol in de Vlaamse natievorming, ook al is hij, paradoxaal genoeg, een product van de Belgische natievorming. Daarbij wordt vooral gedacht aan de literator. Wij vergeten echter dat hij ook gedurende een twintigtal jaren actief was in de politiek. Zo nam hij deel aan het verzet tegen het verdrag van de XXIV Artikelen in 1839 en het Petitionnement van 1840. In 1851 was hij kandidaat bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen en in 1856 lid van de Grievencommissie. Conscience was symbool en spreekbuis van een meerderheid van onafhankelijke flaminganten die voorstanders waren van een nationale eenheid binnen de Vlaamse Beweging. In 1859 verliet hij de actieve politiek.

Abstract

Hendrik [Henry] Conscience played an important part in the Flemish nation building. It sounds as a paradox, but this movement was a consequence of the Belgian nation building. Conscience achieved this goal as a writer but even more as an active politician in the so called Flemish Movement. He participated in actions as the opposition against Het Verdrag van de XXIV Artikelen [The Treaty of the XXIV Articles] in 1839 and the Petition of 1848 defending Flemish in the public sphere. He was a candidate in the Antwerp local elections in 1851 and a member of the Grievencommissie [Grievances Commission] in 1856. For two decades Conscience represented a majority of independent supporters of the Flemish Movement who believed in national unity. In 1859 he walked out of the political scene.

Gepubliceerd
2014-10-20