Inleiding

  • Piet Couttenier
  • Walter Verschueren

Samenvatting

Naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van de geboorte van Hendrik Conscience – 3 december 1812 – organiseerden de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- & Letterkunde (KANTL) en het Centre for Reception Studies/Centrum voor Receptiestudie (CERES) van de KU Leuven een tweedaags evenement. Daarin nam een tweedaags wetenschappelijk colloquium een centrale plaats in: op maandag 3 december 2012 programmeerde de KANTL in Antwerpen een colloquium onder de titel ‘De wereld van Conscience’. Op 4 december bracht het CERES een tiental sprekers uit binnen- en buitenland samen om zich te buigen over de receptie van Conscience in Europa: ‘De leeuw leeft! Hendrik Conscience in Europees perspectief.’ Het tweedaagse colloquium werd omkaderd door een avondprogramma in Antwerpen: een goed bijgewoonde en bijzonder sfeervolle voorleesmarathon – met fragmenten uit Geschiedenis mijner jeugd – in het Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries, dichtbij Consciences geboortehuis, en een avondlezing in het Letterenhuis. Dit is de inleiding tot dit speciale themanummer van de Verslagen en Mededelingen van de KANTL, waarin de bijdragen van de beide colloquia zijn gebundeld.

Gepubliceerd
2014-10-20