De pelgrimage van Jan Van Berchem: 1493, 1494 of 1495?

  • Marc Bogaert

Samenvatting

Op het einde van de 15de eeuw trok ene Jan Van Berchem op pelgrimstocht naar Rome, het Heilig Land en Santiago.

Zijn pelgrimage werd tot nog toe steeds gedateerd in 1494.

Door de chronologie van zijn reisverslag te bestuderen en een inhoudelijke vergelijking te maken tussen dit reisverslag en enkele andere reisverslagen uit dezelfde periode, meen ik overtuigend aan te kunnen tonen dat hij in werkelijkheid in 1493 vertrok.

Deze casus wijst tevens op het belang van historische kritiek tijdens het bestuderen van middeleeuwse teksten.

Biografie auteur

Marc Bogaert

Licentiaat Geschiedenis, Universiteit Gent, 1997

Licentiaat Germaanse Taal- en Letterkunde, Universiteit Gent, 2005

Ik werk sinds 2009 in de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen

 

Gepubliceerd
2016-01-22
Sectie
Artikelen