De pelgrimage van Jan Van Berchem: 1493, 1494 of 1495?

Marc Bogaert

Samenvatting


Op het einde van de 15de eeuw trok ene Jan Van Berchem op pelgrimstocht naar Rome, het Heilig Land en Santiago.

Zijn pelgrimage werd tot nog toe steeds gedateerd in 1494.

Door de chronologie van zijn reisverslag te bestuderen en een inhoudelijke vergelijking te maken tussen dit reisverslag en enkele andere reisverslagen uit dezelfde periode, meen ik overtuigend aan te kunnen tonen dat hij in werkelijkheid in 1493 vertrok.

Deze casus wijst tevens op het belang van historische kritiek tijdens het bestuderen van middeleeuwse teksten.


Volledige tekst:

PDF


Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
ISSN 2033-6446 (online)
ISSN 0770-786X (druk)