O Ware ik in Duitschland geboren! Pol de Mont tussen germanofilie en pangermanisme

  • Ludo Stynen

Samenvatting

De dichter Pol de Mont (1857-1931), internationaal netwerker en gedurende vele decennia alomtegenwoordig in Vlaanderen, was actief op verschillende terreinen. Fundamenteel in al wat hij deed was zijn streven naar Vlaamse heropleving. Dat hij bovendien dweepte met Duitsland en sterk de Germaanse stamverwantschap aanvoelde, gaf zijn vijanden redenen te over om hem aan te vallen. Deze bijdrage peilt naar de aard en de omvang van zijn relatie met Duitsland in de verschillende perioden van zijn leven.

Biografie auteur

Ludo Stynen
Filoloog en publicist. Recensies van Vlaamse en Zuid-Afrikaanse literatuur. Auteur van biografie├źn van R. en V. Loveling, L. Zielens, A. Bergmann, J.F. Willems.
Gepubliceerd
2016-01-22
Sectie
Artikelen