'Met' valt niet altijd samen met 'samen met'. Een repliek op Broekhuis (2014)

  • Willy Vandeweghe KANTL

Samenvatting

In Broekhuis (2014) wordt een lans gebroken voor de analyse als bijwoordelijke bepaling van zogenoemde ‘comitatieve’ met-PP’s, op grond van de vervangbaarheid van met door samen met. Het probleem met deze op zich plausibele analyse vloeit voort uit een te brede interpretatie van de notie ‘comitatief’, en uit onvoldoende garanties voor betekenisbehoud in de vervangingsproef. Ze leidt tot een adverbiale analyse voor de met-PP in Bert wandelde met Anna over het strand, terecht overigens, maar ook in Jan praat met Peter over het probleem, waar de met-PP een intern prepositioneel argument noemt. In deze repliek probeer ik te laten zien dat deze gelijkschakeling berust op methodologisch betwistbare gronden, met onvoldoende oog voor semantische nuance en verschillen in syntactisch gedrag.

 

Broekhuis (2014) proposes an argument in favour of analyzing the so-called ‘comitative’ met-phrase in Dutch as an adverbial adjunct based on the observation that met can be replaced by samen met. Plausible as this may sound, there are some flaws in his argumentation, due to a rather wide interpretation of the notion ‘comitative’, and to insufficiently warranted meaning retention in the replacement test. Broekhuis’s hypothesis implies an adverbial analysis for the met-phrase in Bert wandelde met Anna over het strand ‘Bert walked along the beach with Anna’, which seems fair enough, but also in Jan praat met Peter over het probleem ‘John talks to Peter about the problem’. In the latter example, the PP denotes an internal argument that one might prefer to analyse as a prepositional object. This example demonstrates that the equation between both met-phrases is methodologically ill-founded as well as short-sighted with respect to semantic nuance and differences in syntactic behaviour.

 

Gepubliceerd
2015-02-18
Sectie
Artikelen