‘Die moorderij op groote schaal’. Stijn Streuvels’ dagboek In Oorlogstijd

  • Marcel De Smedt K.U. Leuven/KANTL

Samenvatting

Van maart 1915 tot februari 1916 verschenen bij Veen in Amsterdam zes deeltjes van het oorlogsdagboek In Oorlogstijd. Ze omspannen de periode augustus (in feite: 29-30 juli) tot december 1914.

Streuvels wil in zijn dagboek een ooggetuigeverslag geven over wat zich rondom hem, in Ingooigem maar ook daarbuiten, voordoet en geeft allerlei beschouwingen over de oorlog als historische gebeurtenis, over de zinloosheid ervan, over vaderlandsliefde en opgeklopte heldenmoed, over de lauwe houding van de nieuwe paus Benedictus XV, etc. En hij weet een onderscheid te maken tussen de Duitsers als overweldigers van zijn land en de individuele Duitser.

Bij de publicatie van fragmenten uit het dagboek in februari 1915, en vervolgens van het volledige dagboek van 1914 in de Veen-uitgave, kwamen er in de pers heel wat reacties los, positieve en (vooral) negatieve. Met name de beschrijving van de inkwartiering van Duitse officieren in het Lijsternest, en Streuvels’ houding tegenover overheden, vaderlandsliefde en heldenmoed deden een storm van verontwaardiging opsteken.From March 1915 till February 1916, six rather small volumes of Streuvels’ war journal In Oorlogstijd [In war time] were published by Veen in Amsterdam. They deal with the period from August (in fact July 29-30) till December 1914.

Streuvels wants to give in his journal an eye-witness account on what happens in his neighbourhood; he comments on the war as a historical event, on the absurdity of it, on patriotism and exaggerated heroism, on the half-hearted attitude of pope Benedict XV, etc. And he clearly makes a distinction between the Germans as occupiers of his country on the one hand, and the individual German on the other.

At the publication of fragments of the journal in February 1915, and next of the complete journal of 1914 in de Veen-edition, a lot of reactions followed in the press, both positive and (mainly) negative. Especially the account of the accommodation of German officers in the ‘Lijsternest’ [thrush nest], Streuvels’ house, and Streuvels’ attitude against authorities, patriotism and heroism provoked a storm of indignation.

Gepubliceerd
2016-01-07
Sectie
Artikelen