De taalwetenschap: een plaatsbepaling

  • Freek Van de Velde KU Leuven
  • Joop van der Horst KU Leuven

Samenvatting

In dit artikel bekijken we wat de taalkunde de afgelopen 25 jaar gepresteerd heeft. We zien vier grote doorbraken, maar opvallend is dat die doorbraken ofwel geen echte nieuwe ideeën brengen, maar teruggrijpen op oude visies, ofwel de methodologisch betreffen. En als er al inhoudelijke vernieuwing is, dan komt die van buitenaf, doordat psychologen, antropologen, neurowetenschappers, computerwetenschappers en fysici zich voor taal zijn gaan interesseren. De taalkunde in de klassieke zin bevindt zich in een crisis. Die crisis komt niet uit de lucht vallen, maar is het gevolg van het aflopen van de Renaissance, een cultuurperiode waarin taal centraal stond, en was tien jaar geleden al voorspeld door Jürgen Trabant.

Gepubliceerd
2021-08-18