Vol 130 Nr 1 (2020): De taalwetenschap: een plaatsbepaling

In het najaar van 2020 ontving de redactie van de Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren een ingezonden artikel van de Leuvense taalkundigen Joop van der Horst en Freek Van de Velde, met als prikkelende titel 'Crisis in de taalkunde?', naderhand gewijzigd in 'De taalwetenschap: een plaatsbepaling'. Daarin betoogden zij dat er in de taalkunde vandaag weinig of geen sprake meer is van vernieuwende inzichten; het weinige wat dan toch als innovatief kan gelden, zou bovendien vooral ontleend worden aan een aantal hulpwetenschappen, zoals de psychologie, de antropologie, de neurowetenschappen en (vooral) de computerwetenschappen.

Het stuk vormde de basis voor dit opiniërende themanummer, waarin dertien peers uit de taalwetenschap het soortelijk gewicht van de voorgelegde argumenten peilen. Van der Horst en Van de Velde kregen alle reacties daarna ook te lezen en formuleerden een korte repliek. Vanuit de KANTL werd er nog een afsluitende beschouwing aan toegevoegd. Zo ging de polemische dialoog over naar een gedegen plaatsbepaling van de taalwetenschap op dit moment.

Gepubliceerd: 2021-08-18

Heel nummer