Transitie in de taalkunde

  • Ad Foolen

Samenvatting

Deze bijdrage is een reactie op het discussieartikel Crisis in de taalkunde? De bijdrage stemt in grote lijn in met wat in het targetartikel naar voren gebracht wordt, nl. dat de laatste jaren opvallend veel zelfreflectie in de taalkunde te observeren valt, dat de taalwetenschap de laatste decennia weinig of geen doorbraken bereikt heeft en dat het vak met een kwantitatieve wending te maken heeft. 

This contribution comments on the target article 'Crisis in linguistics?' The paper agrees globally with the claims made in the target paper, in particular the observation of remarkable frequency of self reflective publications in recent years, the claim that linguistics has not featured breakthroughs in recent decades, and the observation of a quantitative turn in the field.

Gepubliceerd
2021-08-18