Formaliseren in de taalkunde

  • Anneke Neijt Radboud Universiteit

Samenvatting

Crisis in de taalkunde? Eerder een stelling dan een vraag voor Van der Horst en Van de Velde. Ze onderbouwen de stelling door te verwijzen naar de dalende studentenaantallen en de groeiende invloed van gamma- en bètaonderzoek. Oplossingen? Veranderingen in het curriculum en weg met dat vooroordeel ‘voor wie niets heeft met formele taalkunde’. Onderzoek de samenhang van de uiteenlopende componenten van het taalsysteem en de vraag hoe data en theorie samen kunnen gaan. Hieronder een schets van de verrassingen die volgen uit een nauwgezette beschrijving van het alfabetische schrift. De toekomst van de taalkunde ligt in toetsing van hypotheses en, zoals Van der Horst en Van de Velde zelf ook al concluderen: in interdisciplinaire samenwerking.

Crisis in linguistics? is a statement rather than a question for Van der Horst and Van de Velde, substantiated by referring to student numbers and the growing influence of gamma and beta research. Solutions? Curriculum change and get rid of that prejudice ‘for those who have nothing to do with formal linguistics’. Investigate the relations between the various components of the language system, and develop models that combine data and theory, as exemplified by a meticulous description of alphabetic writing. The crisis disappears for those who choose formal approaches and aim, as Van der Horst and Van de Velde themselves conclude, at interdisciplinary teams.

Gepubliceerd
2021-08-18