De normaliteit van interdisciplinariteit

  • Reinhild Vandekerckhove Universiteit Antwerpen
  • Astrid De Wit

Samenvatting

In onze bijdrage presenteren we enkele reflecties en bedenkingen bij de visie van Van de Velde en Van der Horst. Daarbij willen we vooral de interdisciplinariteitskwestie ‘ont-problematiseren’ en normaliseren door aan te tonen dat de taalkunde een volstrekt gangbaar parcours bewandelt: een evolutie van een (eerder) op zichzelf gerichte ontplooiing naar een vorm van volwassen openheid die zowel allerlei samenwerkingsmogelijkheden genereert als de wijsheid om de limieten van die samenwerkingen te erkennen. We betogen dat interdisciplinariteit geen graadmeter voor de (al dan niet tanende) vitaliteit van een discipline is en dat de taalkunde net verrijkt wordt door de interactie met andere wetenschapsdisciplines, terwijl  die andere disciplines evenzeer winnen bij taalkundige expertise.

Gepubliceerd
2021-08-18