Niet alleen variatie in talig gedrag verklaren

  • Hans Smessaert

Samenvatting

In deze korte reactie op het artikel 'Crisis in de taalkunde?' van Freek Van de Velde en Joop van der Horst (FV&JV) maak ik eerst een aantal extra observaties in het domein van de Formele Semantiek, ter ondersteuning van de globale tendensen die de auteurs hebben geobserveerd binnen het taalkundige onderzoek van de voorbije vijftig jaar. Vervolgens ga ik even in op de plaats van een taal als het Chinees in de discussie rond de notie van equi-complexiteit. Tot slot formuleer ik een paar kritischere bedenkingen bij de tanende rol van de grammaticale descriptie binnen het taalkundig onderzoek.

Gepubliceerd
2021-08-18