'Mijn teen tast poëzie'

Traditie en zintuiglijkheid bij Hubert van Herreweghen

  • Piet Gerbrandy Universiteit van Amsterdam

Samenvatting

Over Hubert van Herreweghen wordt vaak gesteld dat hij begon met traditioneel, vormvast werk, om zich pas na 1980 aan experimenten te wagen. In dit artikel wordt het onderscheid tussen het vroege en het latere werk enigszins genuanceerd, waarbij gesuggeerd wordt dat hij in de jaren vijftig wel degelijk in verband gebracht mag worden met de ‘kleine mooie revolutie’ van Lucebert. Drie inspiratiebronnen worden onderzocht: de literaire traditie; het katholieke leven; en de natuur van het Brabantse cultuurlandschap. Tevens wordt aandacht besteed aan erotische thematiek. Ten slotte wordt voorgesteld dat een ecokritische benadering van dit oeuvre zinvol zou kunnen zijn.

Gepubliceerd
2022-06-27